Αναλυτής ορυκτών

Αναλυτής ορυκτών

Το XF-M5 είναι ένα πρόσφατα αναπτυγμένο αναλυτικό όργανο για την ανίχνευση σκόνης μεταλλεύματος από το όργανο CFAN.
1